Saturday, January 31, 2009

"ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԻՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ"

Անցեալ շաբաթուայ ընթացքում կարդացի "Համառօտագրութիւն Իրանի պատմութեան" գիրքը։Վաղուց ուզում էի Իրանի պատմութեան մասին կրկին կարդալ՝ վերյիշելու նպատակով։ Շատ բաներ կան, որ մարդ ժամանակի ընթացքում մոռանում է եւ կարիք է զգում վերյիշելու։

Հեղինակն է Հասան է Նառաղին (այս հեղինակի ու նրա այլ գրքերի մասին նախապէս էլ գրել եմ)։Գրքի ծաւալը 173 էջ է։Այն տպագրուել է 11 անգամ։

Նառաղին ոչ պատմաբան է, ոչ էլ հասարակագետ, սակայն նրա գրքերը մեծ սպառում ունեն ու բազմաթիւ անգամներ հրատարակւում են Իրանում։Գրում է պարզ։

Թէեւ այս գիրքը կարդալով ես որոշ չափով հասայ այն բանին, ինչ ուզում էի, սակայն պիտի խոստովանեմ, որ գիրքն իրենից մեծ բան չէր ներկայացնում։

Լաւ մնացէք։

1 comment:

Anonymous said...

isk hayastani masin incher e grel???