Monday, August 21, 2017

ԾԻՐԱՆՆ ՈՒ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

Այս տարի այնքան բանակումի մասնակցեցինք, որ չհասցրեցինք ծիրան ուտել... Այսօր գնացի ծիրան առնելու, վաճառողն ասաց. «Էլ շուկայում չկայ, միւս տարի...»։


Լաւ մնացէք։