Wednesday, April 16, 2008

ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ (5)

Յաջողութիւն Նոր Ջուղայահայ Անդրէին ու Անիային, որոնք երկու տարի ապրեցին Երեւանում ու … մեկնեցին ԱՄՆ։

2 comments:

Anonymous said...

Ես մի բան չեմ հասկանում, այս «Յաջողությունները » գրելով դուք ինչը նկատի ունեք։ Ուզում եք ասել, որ Հայաստանի պայմանները լավ չեն թե պարսկահայերի սերը հանդեպ ԱՄՆ գերադասում է իրենց սերը հանդեպ հայրենիքի։

Սարգիս Մկրտչեան՝ said...

Նախ Իրանահայերի սէրը, պարզ է, հանդէպ ԱՄՆ-ի չի գերադասում հայրենիքի նկատմամբ իրենց սիրոյն։ Հէնց այս մի քանի օրինակներն էլ դա են ապացուցում։

Ապա այս յաջողութիւնները գրելով նկատի ունեմ, որ եթէ մարդիկ իրենք իրենց ոտքով գալիս են Հայաստան ու պարտաւորւում են այն թողնել, դա նշանակում է, որ հարց կայ, եւ այդ հարցի մասին պարտաւոր է մտածել եւ հասարակութիւնը, եւ պետութիւնը, այսինքն մենք՝ բոլորս։

Եւ ի վերջոյ, քիչ չեն այն Հայաստանահայերը, որոնք հաստատուել են ԱՄՆ-ում կամ այլուր։ Ի՞նչ ասենք։ Ա՞յն, որ նրանց սէրը ԱՄՆ-ի կամ իրենց բնակած երկրի նկատմամբ գերադասում է հայրենիքի նկատմամբ իրենց սիրոյն։

Իմ պատասխանը Ոչ է։

Լաւ մնացէք։