Wednesday, November 14, 2007

ՆԵՐԵՑԷՔ ՈՒ՞Մ ՏԱԿ

Նախագահ Քոչարեանն այսօր յայտարարեց ։

Ընթերցողի ուշադրութիւնը հրաւիրում եմ հետեւեալ նախադասութեան վրայ` "Ի դէպ, նոր Սահմանադրութեամբ նախագահը նոյնիսկ հնարաւորութիւն չի ունենալու պորտֆելներ բաժանել մասնակիցներին, այսպէս ասենք` իր տակ մտնող քաղաքական ուժերին կամ գործիչներին"։

Վերոյիշեալ յայտարարութիւնն այսօր հնչեց նաեւ բազմաթիւ հեռուստաալիքներով։

Իմ մօտ պարզապէս հարց առաջացաւ Նախագահը լեզուական վրիպում ունեցա՞ւ ու ասաց այդ նախադասութիւնը թէ՞ ասաց միտումնաւոր։Այլ խօսքով վրիպու՞մ համարենք "Նախագահի տակ մտնող ուժեր ու գործիչներ" ձեւակերպումը, թէ՞ լուրջ մտածուած արտայայտութիւն։Ուժերն ու գործիչները Նախագահի տա՞կ են մտնում։Իսկապէ՞ս։

Իսկ, ներեցէք, իրականութիւնն ի՞նչ է։

Խառը վիճակ է։

Լաւ մնացէք։No comments: