Saturday, December 13, 2008

"ՀԱՅՈՑ ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ*" (1)

"Ինչու՞ Հայաստանի սահմաններէն դուրս ելայ...Ինչու՞, ես, Հայոց արքայից արքան, Տիգրան, որդի Տիգրանայ, Հայաստանի սահմաններէն դուրս ելայ։

Ես Հայաստանի սահմաններէն դուրս ելայ, որովհետեւ ուզեցի փախչիլ կնիկիս ձեռքէն։ Ով որ իր կնիկէն կը փախչի, կայսրութիւն կրնայ հիմնել"։Էջ 40


"Պարթեւները ծունկի եկան իմ սուրացող բանակիս առջեւ, որուն արքան, ես ինքս, գրաւումներու համար չէի եկած, այլ պարզապէս փախած էի կնոջս ձեռքէն...Կնիկէն փախչող թագաւորի բանակին բուռն թափին առջեւ ոչ մէկ ոյժ կրնայ տոկալ"։Էջ 42

* Գրքի անուն։Հայ ժողովրդի ծննդեան 10000-ամեակի տօնակատարութիւնը (Հայոց երգիծական պատմութիւն)։

Գրող։ Սիմոն Սիմոնեան

No comments: