Friday, October 3, 2008

"ՈՒՂՂԻՉ ՏՈՒՆԸ" (5)

Ով սարեր, մով սարեր, մանկութիւնս ետ բերէք
Ամերիկայում, առաջին իսկ օրերից հանդիպելով սփիւռքահայ հայրենակիցներիս, արժանացայ “հայաստանցի” պատւաւոր պիտակին, նախկին իրանահայս, ապա Հայաստանում՝ պարսիկ կամ ախպար որակումս, Ամերիկայում փոխարինուեց “Հայաստանցի”-ով, որին այդքան երազել էինք։

Նաեւ տեղեկացայ, որ մանկութեանս ու պատանեկութեանս ամենամօտ ընկերներից մէկը ապրում է իմ հարեւանութեամբ։

Հանդիպեցինք։ Թուաց, թէ մանկութիւնս են ետ բերել։

Նոր էր ամուսնացել։ Ամուսնացել ու եկել էր Ամերիկա։

Մեր ընկերութիւնը տեւեց շատ կարճ, ասուպային։

Շատ էինք փոխուել։ Ես՝ “Ուղղիչ տանը”, նա…

“էջ 294”

No comments: