Monday, May 26, 2008

ԲԱՑԻ՞ԿՆ ԷԼ…

“Դար 21” հեռուստաալիքով սփռում են հաղորդում այն մասին, որ “Վերջին զանգ”-ի կապակցութեամբ Երեւանի Աւան թաղի թաղապետ՝ Տարօն Մարգարեանը (վարչապետ Անդրանիկ Մարգարեանի որդին, որը նախորդ՝ երեք տարի առաջ եւ մէկ-երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած թաղապետի ընտրութիւններում, առանց մրցակցի, այսինքն որպէս միակ թեկնածու ընտրուեց Աւանի թաղապետ) Աւանի դպրոցաւարտ աշակերտներին բացիկ է նուէր տուել, որը թաղապետի յատուկ պատուէրով պատրաստուել է Մոսկուայում։

Բացի՞կն էլ պիտի յատուկ պատուէրով տպել տանք Ռուսաստանում։

Այսինքն մենք մեր երկրում նոյնիսկ բացիկ տպելու հնարաւորութիւ՞ն չունենք։

Աստուած մեզ պինդ պահի։

No comments: