Thursday, May 1, 2008

ՄԱՅԻՍԻ 1

Շնորհաւոր Աշխատանքի ու Աշխատաւորների տօնը։

Թող գայ այն օրը, որ Աշխատանքն ու Աշխատաւորը պաշտպանուած լինեն ցանկացած տեսակի շահագործումից ու ճնշումից։

No comments: