Saturday, March 19, 2011

"ՊԱՅՄԱՆ"

Իրանում հրատարակուող "Պայման" հանդէսի 52-րդ համարում, որը հրատարակուել է վերջերս, տպագրուել է հայերէնից պարսկերէն իմ թարգմանութեամբ Կարէն Խանլարիի "Հ.Յ.Դ. Ծրագրային հիմնադրոյթները" յօդուածը։ Այդ յօդուածը նախապէս տպագրուել էր "Դրօշակ"-ում։

"Պայման"-ին ծանօթանալու համար կարող էք այցելել հետեւեալ կայքէջը։

Սա էլ առ ի տեղեկութիւն։

Լաւ մնացէք։

No comments: