Thursday, June 18, 2009

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ (1)

"...Դաշնակցութեան առողջ բնազդը վերջին պահին միշտ հաղթահարում է ներսի տագնապներին..."

"Ռոստոմ", ՀՅԴ հրատարակութիւն, Բէյրութ, 1979, էջ 242

1 comment:

Anonymous said...

Վստահ այդպես է լինելու։

Հայկ