Saturday, September 27, 2014

ՊԻՏԻ ՀՆՉԷ ՆՈՐԻ՛Ց...

«Տասնեակ տարիներ են սահել-գնացել այդ օրերից։ Ի՞նչ է կատարւում այժմ Զանգեզուրի լեռներում -  ես չգիտեմ։ Բայց գիտեմ հաստատ, խորապէս հաւատացած եմ, որ եթէ այսօր պատահէին մեզ հաց և օթևան մերժող զանգեզուրցի գիւղացիները, լալով թողութիւն պիտի խնդրէին այն գիշերը մեզ պատճառած ցաւի համար։

Գիտեմ և խորապէս հաւատում եմ, որ այն իմաստուն գիւղացի ծերուկը, Տաթև չհասած, եթէ մէկ էլ հանդիպէր մեզ, պիտի չգանգատուէր, որ հայը հայի դէմ է ելել - այնքա՜ն անիրաւութիւն և չարիք տեսաւ հայը իր եղբայր հայից։

Խորապէս հաւատում եմ նաև, որ Զանգեզուրը վաղը, ուշ կամ կանուխ,- ողջ Հայաստանի հետ միասին, ի հարկէ,- նորից կը լինի ազատ և հպարտ, ինչպէս իր ազատ և գեղեցիկ բնութիւնը, ինչպէս քաջ և հպարտ զաւակները իր։

Ժամանակները յղի են խորհուրդներով։

Պիտի հնչէ նորի՛ց ազատութեան երգը Զանգեզուրի լեռներում...»։

Սիմոն Վրացեան, Կեանքի ուղիներով, Ա հատոր, էջ 228

No comments: