Saturday, January 29, 2011

ՍԵՒ ԼԵՔՍԻՈՒՍ

Մեքենայիցս իջնում էի, որ մեր բակի տղանրեը մօտեցան ինձ ու զրոյցի բռնուեցին։

Ասացին, որ տղաներից մէկն իրենց բնակարանից տեսել է, որ մի սեւ գոյնի լեքսիուս հարուածել է իմ մեքենային։ Լեքսիուսը փասխուստի է դիմել։

Տղան բացել է պատուհանը եւ գոռացել։ Ապարդիւն։ Մեքենան հեռացել է։

Լեքսիուսին ի՞նչ ցանկանամ։

Լաւ մնացէք։

No comments: