Saturday, December 25, 2010

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԳՆՈՒՄՆԵՐ

Դու՞ք էլ էք Նոր Տարուայ օրերին սկսում հարկի ու անհարկի գնումներ կատարել։

Բաներ, որ պէտք ունէք ու անհրաժեշտ են եւ բաներ, որ պէտք չունէք ու անհրաժեշտ չեն, բայց ընկնելով ջրի մէջ, գնում էք ալիքների հետ։

Ամէն տարի էլ տօնական օրերից յետոյ մտածում՝ յետո՞յ, ինչու՞ այսքան գնեցի եւ ինչու՞ այս բանը գնեցի եւ այլն։ Եւ որոշում յաջորդ տարի չընկնել այդ խաղի մէջ, բայց գալիս է յաջորդ Նոր Տարին ու կրկնւում է նոյնը։

Կարծում եմ շատ շատերի մօտ այդպէս է, սակայն պիտի խոստովանել, որ գնումների գործընթացն ինքնին հաճելի է, մանաւանդ տօնական սեղանները, որ գունագեղ են, ակնահաճոյ ու համեղ։

Ես որոշել եմ անտեղի գնումներ չանելը թողնել յաջորդ տարուան։ Դուք ի՞նչ։

Լաւ մնացէք։

No comments: