Tuesday, September 28, 2010

ԴԻՒԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԹԷ ՁՈՒԼՈՒՄ

[Տիգրան Մեծ] ամուսնացաւ Պոնտոսի թագաւոր Միհրդատ Զ. Եւպատորի աղջիկներէն մէկուն՝ Կղէոպատրայի հետ եւ բարեկամական յարաբերութիւններ մշակեց այս նորաստեղծ մեծ պետութեան հետ...

Մարաստանը Հայաստանին միացնող կապերը ամրացնելու համար, Տիգրան իր աղջիկներէն մէկը կնութեան տուաւ այդ երկրի թագաւորին։

"Հայոց պատմութիւն", Հրանդ Փաստրմաճեան, էջ 48-49


Կարդում եմ վերոյիշեալ նախադասութիւններն ու մտածում, որ Տիգրան Մեծի արածները շատերը համարում են դիւանագիտական քայլեր՝ մէկ կողմից դաշնակցում է Պոնտոսի հետ, միւս կողմից Մարաստանի հետ եւ այս ամբողջը բարեկամախնամիական կապեր հաստատելով...

Իսկ եթէ այլ տեսանկիւնից նայենք հարցին՝ խառն ամուսնութիւններ, յանուն իշխանութեան ու սահմանների ընդարձակման՝ հայի արիւնը օտարների արեան հետ խառնել, ձուլում...

Եզրակացութիւն։ Ցանկացած հարցի կարելի է նայել տարբեր տեսանկիւններից։

Լաւ մնացէք։

No comments: