Monday, September 27, 2010

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՅՑԸ

"Այլազան ազդակներու ազդեցութեան ներքեւ ... Հայաստանի մէջ յառաջացած է աւատապետական իսկական վարչակարգ մը։ Հայաստանի թագաւորի իշխանութեան տակ ռազմական ազնուականութիւն մը գոյութիւն ունի, որ լայն իրաւունքներ կը վայելէ, հողեր ստացած է եւ կը բնակի իշխող բարձունքներու վրայ կառուցուած դղեակներու մէջ"։

"Հայոց պատմութիւն", Հրանդ Փաստրմաճեան, էջ 54-55


Տեղեկացնեմ, որ խօսքը մեր թուականաութիւնց մէկ դար առաջուայ մասին է։

Զարմանալի զուգադիպութեամբ այդ աւատապետական ընկերային կառոյցը առկայ է նաեւ այսօր եւ փոփոխութեան որեւէ նշոյլ անգամ ցոյց չի տալիս։


Լաւ մնացէք։

No comments: