Friday, July 30, 2010

"ԸՆԿԵՐՎԱՐՈՒԹԻՒՆ"

"... եւ որպէս բողոք իրենց շրջակայ աշխարհում տարածուած ագահութեան եղբայրական սիրով հաւասարապէս ապրում էին աղքատութեան մէջ"։

"Ընկերվարութիւն", Էբենշտայն, էջ 272

No comments: