Wednesday, November 25, 2009

ԳԻՐՔ ՈՒ ՏԵՍԱԵՐԻԶ

Կարդում էի Բարաք Օբամայի "Յոյսի յամարձակութիւնը" գիրքը։ Սա նրա երկրորդ գիրքն է։ 118 էջ կարդացել էի, երբ գիշերը քնելուց առաջ մտածեցի ինչ կարդամ, ինչ չկարդամ, որոշեցի կարդալ Ֆրանսիայի յեղափոխութեան մասին, վերցրի Ջաւահէրլալ Նեհրոյի "Հայեացք աշխարհի պատմութեանը" գրքի երկրորդ հատորը (այն երեք հատոր է), որն ընդգրկում է այդ ժամանակաշրջանը ու մէկ էլ տեսնեմ 150 էջ կարդացել եմ։ Օբամայի գիրքը մնաց, Նեհրոյի գիրքը առաջ գնաց։ Ինչու՞ (այս մասին այլ անգամ)։

Եթէ կայքջէս այցելուներից մէկը Ֆրանսիայի յեղափոխութեան, Նապոլէոնի կեանքի, Հնդկաստանի անկախութեան շարժման եւ Մահաթմա Գանդիի կեանքի մասին լաւ, կրկնում եմ լաւ ու նոր գեղարուեստական տեսաերիզ գիտի, խնդրեմ տեղեակ պահի։

Լաւ մնացէք։

6 comments:

Anonymous said...

Parev Enger,
Teyev eseliks gab chounena tser pndradz film-eroun hed, payts dagavin 2 or arach patsarig film m g tideyi Dalai Lama-i giyankin masin. Film-e nayev gantratarna Tibeti vra chinagan djenshoumneroun, Dalai Lama-in arevmoudkin hed ounetsadz gaberoun yev enthanrabes buddhism-in. Hantsnarareli film e... "KUNDUN" e anoune.
Hachoghoutyoun,
Sanahine

Սարգիս Մկրտչեան said...

Շնորհակալ եմ։ Պիտի փորձեմ գտնել։ Խօսքը 1997 թուականին արտադրուած Մարտին Սկորսիզիի ֆիլմի մասի՞ն է ։

Սանահին said...

Այո.

Սանահին said...

Այո.

Anonymous said...

I am very disappointed in you. Why the hell are you wasting you precious time reading what an American imperialist has to say?
Do now look at the man's words, look at his actions...

Tell me what is the difference between Obama and Bush...
Did he honor his promise to Armenians?
(And please do not tell me that the Armenian government gave him an excuse. He had made a promise to American Armenians. This had nothing to do with Armenian Government. Bottom line he lied to get our vote and then ....)
Isn't he pushing the Armenian government into giving up more and more to Turkey and now to even to Azerbaijan?
Did he end the wars in Iraq and Afghanistan?
Did he stopped the illegal attacks in Pakistan?
Has he changed the policy on Iran?
Has he done anything to diminish the power of Israel's lobby in America?
Why waste time on a liar?

Սարգիս Մկրտչեան said...

Dear anonymous, You are right, but the matter is that in my opinion one has to know other's opininons, too, even if they are imperialist, even if he doesn't agree with them.

And regarding Armenia, my point of view is clear, we must look for and find the reasons of our problems in ourselves.