Friday, February 20, 2009

“ԳՈՐՏԸ ԿՈՒԼ ՏՈՒՐ” (2)

Առաջնահերթութիւնները ճշտելը, ծուլութիւնը յաղթահարելը եւ ամենակարեւոր պարտականութիւնը կատարելու ուղղութեամբ հետեւողականութիւնը, մի հմտութիւն է, որը ձեռք է բերւում փորձով ու կրկնութեամբ։ էջ 23

No comments: