Friday, July 6, 2018

ՄՕՐԱՔՈՅՐԸ ՓԱՐԻԶԻՑ


Մի քանի օր առաջ Բոհեմ թատրոնում դիտեցի Նարեկ Դուրեանի Մօրաքոյրը Փարիզից թատերգութիւնը։ 

Թէև իմ կարծիքով սփիւռքահայերի նկատմամբ քննադատութիւնը շատ էր, յատկապէս ամենավերջում, բայց ընդհանուր առմամբ բեմադրութիւնը լաւ էր, հետաքրքիր, վեր էր հանում հայ իրականութեան մէջ առկայ խնդիրներ՝ համեմուած քննադատութիւններով և կատակերգութեամբ։

Ինձ պարգևեց զուարճալի պահեր և խորհելու թեմաներ։

Խորհուրդ կը տամ դիտել։
 

Լաւ մնացէք։ 
No comments: