Friday, November 18, 2016

ԱՌԱՋԱՐԿ (1)Նկատի ունենալով հայրենասէր ու ազգասէր սերունդ դաստիարակելու անհրաժեշտութիւնը, ինչպէս նաև կրթութեան ու գիտութեան յոյժ կարևորութիւնը երկրի զարգացման համար, և քանի որ այդ ամբողջը պայմանաւորուած է որակաւոր դպրոցով, որպէսզի երկիրը ծաղկի ու բարգաւաճի, առաջարկում եմ հիմնել դպրոցների զարգացման հիմնադրամ ու ՀՀ իւրաքանչիւր քաղաքացուց գանձել 1000 դրամ ու մուծել այդ հիմնադրամի հաշուին։ 

Ով էլ ասաց չեմ տալիս կամ առարկեց ու չուզեց Հայաստանի Հանրապետութիւնում ապրելու մեղքի պատճառով գլխահարկ վճարել Հանրապետական կուսակցութեանը, ոչ միայն նրանից բռնի գանձել (քանզի չի հասկանում խնդրի կարևորութիւնը), այլ նաև նրան յայտարարել ազգի դաւաճան։

Պինդ մնացէք։

No comments: