Monday, February 22, 2016

ՍԻՐՏ ԻՄ ԽԵԼԱԳԱՐ

Ի՞նչպէս դուն կրցար, սիրտ իմ խելագար,
Մնալ միշտ այդպէս առոյգ ու դալար,
Երբ իմ թեւերուս եւ ուսիս վրայ,
Կը զգամ օրերու թաթը երկաթեայ…

Մուշեղ Իշխան, «Սիրտ իմ խելագար»

No comments: