Thursday, October 16, 2014

Ո՞ՐՆ Է ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ

Հետաքրքիր է իմանալ Բարգաւաճ Հայաստան և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնների աշխարհահայացքային, գաղափարախօսական և սկզբունքային տարբերութիւնները որո՞նք են։

Լաւ մնացէք։

No comments: