Sunday, November 21, 2010

NO COMMENT

"Այս միջոցին պարթեւներու Հրահատ թագաւորը կը յարձակէր Հայաստանի վրայ։ Ի լրումն դժբախտութեան, Տիգրան Բ.-ի հարազատ որդին, կրտսերն Տիգրան դաւաճանական ամօթալի արարք մը գործեց։ Ան զօրամասով մը անցաւ պարթեւներուն կողմը... Կրտսերն Տիգրանի զօրամասին օժանդակութեամբ պարթեւները պաշարեցին հայոց Արտաշատ մայրաքաղաքը"։


"Հայոց պատմութիւն", Հրանդ Փաստրմաճեան, էջ 76

No comments: