Tuesday, December 1, 2009

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

"...մէկ երկրի պատմութեան ուսումնասիրութիւնը ինքնստինքեան մոլորեցնող է եւ միայն աշխարհի ընդհանուր պամտութեան ուսումնասիրութիւնը կարող է մեզ ճիշտ պատկերացում տալ այն դէպքերի, իրադարձութիւնների ու ուժերի կարեւորութեան մասին, որոնք կազմել են աշխարհի անցեալը եւ առաջացրել են ներկայիս վիճակը"։

"Հայեացք աշխարհի պատմութեան", Ջաւահերլալ Նեհրու, էջ 928

No comments: