Friday, August 3, 2007

ԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆԻՑ ԻՋՆԵԼԻՍ ԻՆՉ ԱՍԵԼ

- Մի հատ կանգնի իշնեմ։

- Թեքուի կանգնի իշնեմ։

- Ըստեղ պահի ապէր։

- Էն շէնքի մօտ սպասի իջնեմ։

- Ըստեղ մի տեղ յարմարցրու։

- Վարպետ, մի տեղ պահի էլի։

- Աստանոֆկէն (կանգառը) անցնէս պահի։

- Քանի չես թեքուի կանգնի։

- Կանգառում պահէք։

- Կանգառում պահի։

- Վարպետ ջան, շուռ գաս կանգնի։

- Պահէք, հա, էստեղ։

- Կանգնէք էստեղ, հա։

Սրանք այն արտայայտութիւններն են, ինչ լսում ենք երթուղային մեքենաներից իջնելիս տարբեր տարիքի ու սեռի ուղեւորների շուրթերից։ Երեւանում երթուղային մեքենաներից օգտուողներն անպայման ծանօթ են այդ արտայատութիւններին։ Դրանք ես գրի եմ առել ընդամէնը երկու ուղեւորութեան ընթացքում՝ տնից աշխատատեղ եւ աշխատատեղից տուն։ Աստուած է իմանում, եթէ ուսումնասիրութիւնս շարունակէի մի քանի օր կամ մի քանի շաբաթ, էլ ինչ յայտնագործութիւններ կանէի։

Յամենայնդէպս հէնց այսքանն էլ բաւական է նկատելու, որ.-

1.- Նախադասութիւնների գերակշիռ մասը հրամայական են։ Հատ ու կենտ խնդրանք կայ։
2.- Առկայ են ծիծաղելի արտայայտութիւններ, ինչպէս օրինակ` "շուռ գաս, կանգնի"։
3.- Առկայ են հնչիւնափոխուած բառեր, ինչպէս "իշնել", որը հայերէնում "իջնել" է։

Ներքոյիշեալ արտայայտութիւններն էլ վերաբերում են երթուղային մեքենայից իջնելիս վարորդին վճարելիք գումարին։

- Ախպէր իմ տեղը տուածա։

- Մի հատ ստացիր։

- Ախպէր իմ տեղը ստացածա։

- Նոր էն աղջիկն իմ տեղ տուեց, իջաւ։

Այստեղ էլ են առկայ անհասկանալի եւ ծիծաղելի արտայայտութիւններ, օրինակ "մի հատ ստացիր", հարց է առաջանում՝ մի հատ ի՞նչ, կամ ի՞նչ է նշանակում "իմ տեղը ստացածա" եւ ի վերջոյ "աղջիկն իմ տեղ տուեց, իջաւ", այս մէկն արդէն չգիտեմ ինչպէս պիտի բացատրել։

Լաւ մնացէք։

No comments: